Læreplan i bilde - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK4-01)

Utgått - Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Formål

Faget bilde skal bidra til å utvikle kompetanse om bilders kommunikasjonsevne og om produksjon av bilder, både stillbilder, levende bilder og kombinasjoner av disse. Bildebaserte medieprodukter utgjør en stor del av mediemangfoldet i samfunnet, og de vil ha en sentral plass i fremtiden uavhengig av ny teknologi. Konkurransen om oppmerksomhet øker behovet for kompetanse om bilders påvirkningsmulighet for å nå gjennom med et budskap.

Opplæringen skal bidra til at den enkelte elev utvikler praktiske ferdigheter og faglig innsikt særlig knyttet til egne interessefelt innen bildeproduksjon og kompetanse innen visuell kommunikasjon. Opplæringen skal utvikle den enkelte elevs kritiske bevissthet om bruk av virkemidler i egne og andres bildeproduksjoner. Videre skal det praktiske arbeidet i faget styrke elevens evne til refleksjon rundt egen og andres arbeidsprosess.

Opplæringen skal legge til rette for faglig fordypning og samhandling innen produksjon av bilder. Videre skal den legge til rette for utforsking og produksjon av ulike budskap og uttrykk innen visuell kommunikasjon. Opplæringen skal også gi grunnlag for praktisk arbeid i samsvar med gjeldende etiske og juridiske normer og regler.

Side 1 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!