Læreplan i bilde - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK4-01)

Bilde

Bildekommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforske og bruke ulike former for fortellerteknikk og dramaturgi i egne bildefortellinger
 • bruke ulike virkemidler og teknikker i egne bildeproduksjoner for å formidle et budskap
 • bruke og drøfte tidligere og samtidige visuelle uttrykk som inspirasjonskilde for egne medieprodukter
 • beskrive og tolke innholdet i bilder og redegjøre for den påvirkningskraft de har
 • vurdere hvordan valg og bruk av komposisjon, lys, utstyr, programvare og andre virkemidler påvirker budskapet i egne og andres produksjoner
 • bruke fagterminologi i vurderingen av egne og andres bildeproduksjoner

Bildeproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og produsere bildeproduksjoner på location og i studio
 • presentere og publisere egne bildeproduksjoner i ulike kanaler
 • bruke hensiktsmessig verktøy, programvare og annet teknisk utstyr for å oppnå ønsket kvalitet i egne bildeproduksjoner
 • velge hensiktsmessig filformat for produksjon og publisering i ulike kanaler og for arkivering til videre bruk
 • følge regler for opphavsrett, personvern og publisering
 • bruke gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • vurdere og drøfte egen prosess i arbeid med bildeproduksjoner

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!