Læreplan i bilde - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK4-01)

Hovedområder

Bildekommunikasjon

Hovedområdet omfatter analyse av og refleksjon over bilders budskap, formidlingsevne og påvirkningskraft i egne og andres bildeproduksjoner. Sentralt i bildekommunikasjon er bruken av ulike virkemidler og fortellerteknikker.

Bildeproduksjon

Hovedområdet omfatter å planlegge, produsere, lagre og publisere bildeproduksjoner. Bildeproduksjon innebærer også kjennskap til regler og lover for opptak og distribusjon. Det inngår videre å kunne reflektere over eget arbeid og egen prosess.

Side 3 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!