Læreplan i motormekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MME3-01)

Etter Vg3

Feilsøking og diagnostisering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke tekniske opplysninger på flere språk til feilsøking og diagnostisering
  • utføre slitasjemålinger i motor ved bruk av måleverktøy
  • utføre trykk- og lekkasjetesting av smøre- og kjølesystemer
  • utføre kontroll av registerinnstillinger
  • utføre partikkel- og CO2-måling
  • utføre kontroll av motorrigging
  • feilsøke på gir, drev, aksling, propell, ror og styringssystemer
  • feilsøke på elektroniske motorstyringssystemer ved hjelp av koplingsskjema
  • feilsøke på innsprøytingsanlegg
  • feilsøke på turbo-, kompressor- og intercooler-systemer
  • feilsøke på hydrauliske og pneumatiske anlegg
  • feilsøke på elektriske og elektroniske systemer og komponenter
  • feilsøke på komfort- og klimaanlegg

Vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • finne fram og bruke faglig informasjon på flere språk
  • utføre service og vedlikehold etter fabrikantens anvisninger
  • kvalitetssikre og dokumentere utførte arbeidsoppgaver
  • utføre kildesortering og behandle spesialavfall
  • velge og bruke oljer, smøremidler og væsker til motor og utstyr
  • bruke produkt- og HMS-datablader

Reparasjon og ombygging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • montere, demontere og skifte komponenter til motor, gir, drev, aksling, propell, ror og styringssystemer
  • montere, demontere og skifte komponenter i smøre- og kjølesystemer
  • montere, demontere, skifte og tilvirke komponenter ved motorinstallasjon og utføre motorinstallasjon

Kommunikasjon og service

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • drøfte arbeidsoppdragets lønnsomhet og omfang med kollegaer
  • redegjøre for bedriftens oppbygging, organisering og ansvarsområder
  • utarbeide avviksrapporter og redegjøre for bedriftens internkontrollsystem
  • planlegge og dokumentere utførte arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende regelverk
  • kommunisere med kunder om arbeidsoppdrag og behandle kunder i tråd med retningslinjer for kundebehandling
  • drøfte faglige løsninger med kollegaer og bedriftens samarbeidspartnere
  • utforme faglige løsninger i samarbeid med kunden, kollegaer og samarbeidspartnere
  • forklare hva som kan påvirke kostnader og effektivitet knyttet til verksteddrift

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!