Læreplan i motormekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MME3-01)

Etter Vg3

Feilsøking og diagnostisering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke tekniske opplysninger på flere språk til feilsøking og diagnostisering
 • utføre slitasjemålinger i motor ved bruk av måleverktøy
 • utføre trykk- og lekkasjetesting av smøre- og kjølesystemer
 • utføre kontroll av registerinnstillinger
 • utføre partikkel- og CO2-måling
 • utføre kontroll av motorrigging
 • feilsøke på gir, drev, aksling, propell, ror og styringssystemer
 • feilsøke på elektroniske motorstyringssystemer ved hjelp av koplingsskjema
 • feilsøke på innsprøytingsanlegg
 • feilsøke på turbo-, kompressor- og intercooler-systemer
 • feilsøke på hydrauliske og pneumatiske anlegg
 • feilsøke på elektriske og elektroniske systemer og komponenter
 • feilsøke på komfort- og klimaanlegg

Vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • finne fram og bruke faglig informasjon på flere språk
 • utføre service og vedlikehold etter fabrikantens anvisninger
 • kvalitetssikre og dokumentere utførte arbeidsoppgaver
 • utføre kildesortering og behandle spesialavfall
 • velge og bruke oljer, smøremidler og væsker til motor og utstyr
 • bruke produkt- og HMS-datablader

Reparasjon og ombygging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • montere, demontere og skifte komponenter til motor, gir, drev, aksling, propell, ror og styringssystemer
 • montere, demontere og skifte komponenter i smøre- og kjølesystemer
 • montere, demontere, skifte og tilvirke komponenter ved motorinstallasjon og utføre motorinstallasjon

Kommunikasjon og service

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte arbeidsoppdragets lønnsomhet og omfang med kollegaer
 • redegjøre for bedriftens oppbygging, organisering og ansvarsområder
 • utarbeide avviksrapporter og redegjøre for bedriftens internkontrollsystem
 • planlegge og dokumentere utførte arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende regelverk
 • kommunisere med kunder om arbeidsoppdrag og behandle kunder i tråd med retningslinjer for kundebehandling
 • drøfte faglige løsninger med kollegaer og bedriftens samarbeidspartnere
 • utforme faglige løsninger i samarbeid med kunden, kollegaer og samarbeidspartnere
 • forklare hva som kan påvirke kostnader og effektivitet knyttet til verksteddrift

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!