Læreplan i motormekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MME3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I motormekanikerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i motormekanikerfaget innebærer å beskrive, forklare og dokumentere arbeidsoppgaver. Det innebærer også formulering av risikovurderinger og avviksrapporter. Videre dreier det seg om å drøfte faglige løsninger med kollegaer, samarbeidspartnere og kunder.

Å kunne lese i motormekanikerfaget innebærer å forstå og følge arbeidsbeskrivelser, prosedyrer, håndbøker, standarder og regelverk på flere språk.

Å kunne regne i motormekanikerfaget innebærer å beregne krefter, elektriske størrelser og tiltrekkingsmomenter. Videre inngår beregninger som gjelder valg av materiale og utstyr, kostnader og tidsforbruk.

Å kunne bruke digitale verktøy i motormekanikerfaget innebærer å bruke digitale verktøy ved planlegging, produksjon, dokumentasjon og kommunikasjon. Videre innebærer det å bruke digitalt utstyr i feilsøking og i innstilling av maskiner og utstyr.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!