Læreplan i motormekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MME3-01)

Hovedområder

Feilsøking og diagnostisering

Hovedområdet omfatter feilsøking og diagnostisering av mekaniske, hydrauliske, trykkluftbaserte, elektriske og elektroniske komponenter.

Vedlikehold

Hovedområdet omfatter service og vedlikehold på mekaniske, hydrauliske, trykkluftbaserte og elektriske systemer. Videre omfatter det valg og bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter.

Reparasjon og ombygging

Hovedområdet omfatter reparasjon og ombygging av mekaniske, hydrauliske, trykkluftbaserte og elektriske systemer og utskifting av elektroniske komponenter. Videre omfatter området valg og bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter.

Kommunikasjon og service

Hovedområdet omfatter kommunikasjon med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere. Videre omfatter hovedområdet planlegging og dokumentasjon av utført arbeid. Helse, miljø og sikkerhet er en del av hovedområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!