Læreplan i mat og helse (MHE1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 7. årssteget

Mat og livsstil

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva plass dei ulike matvaregruppene har i kosthaldet
 • forklare korleis maten verkar som energikjelde og byggjemateriale for kroppen
 • samtale om tilrådingane for eit sunt kosthald frå helsestyresmaktene, og gi døme på samanhengen mellom kosthald, helse og livsstil
 • finne oppskrifter i ulike kjelder
 • bruke rekning for å auke eller redusere mengda i oppskrifter, prøve dei ut og vurdere resultatet
 • følgje oppskrifter
 • diskutere kva mattryggleik og trygg mat inneber

Mat og forbruk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • diskutere produktinformasjon og reklame for ulike matvarer
 • vurdere, velje og handle miljøbevisst
 • utvikle, lage og presentere eit produkt
 • samtale om industriprodusert mat og mat produsert i storhushald

Mat og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage mat frå ulike kulturar
 • vurdere kva god måltidsskikk inneber
 • lage samisk mat og gjere greie for nokre trekk ved samisk matkultur
 • lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!