Læreplan i mat og helse (MHE1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 4. årssteget

Mat og livsstil

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage trygg mat
 • setje saman og lage frukost, skulemåltid og mellommåltid i tråd med tilrådingar for eit sunt kosthald frå helsestyresmaktene
 • velje ut mat og drikke som er med i eit sunt kosthald
 • bruke mål og vekt i samband med oppskrifter og matlaging
 • praktisere reglar for god hygiene

Mat og forbruk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • undersøkje ulike matvarer med tanke på smaksopplevingar
 • forstå enkel merking av varer
 • fortelje om ei utvald råvare og korleis ho inngår i matvaresystemet, frå produksjon til forbruk

Mat og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere sitt til trivsel i samband med måltida
 • dekkje bord og beskrive korleis måltidsskikkar blir praktiserte i ulike kulturar
 • planleggje og gjennomføre ein fest i lag med andre i samband med ei høgtid eller ei anna markering
 • beskrive samisk mattradisjon og korleis mattradisjonar har samanheng med natur og levevis

Side 6 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!