Medier og kommunikasjon vg1

Programområdekode: MEMOK1----

Varighet: 1 År:

Tilhører utdanningsprogram Medier og kommunikasjon

Årstimer
Årstimer (ordinær):982
Årstimer (samisk):962
Årstimer (hørselshemmede):944
Programområdets navn på ulike språk
BokmålMedier og kommunikasjon vg1
NynorskMedium og kommunikasjon vg1
DavvisámegiellaMediat ja gulahallan jo1
EnglishMedia and Communication vg1