Læreplan i felles programfag i Vg1 medieproduksjon (MED1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mediekommunikasjon

Mediekommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for enkle kommunikasjonsmodeller
 • formidle budskap tilpasset forskjellige målgrupper
 • gjøre rede for kjennetegn ved dramaturgi og ulike fortellerteknikker innenfor sentrale sjangere innen tekst-, bilde- og lydmediene eller en kombinasjon av dem
 • utøve enkel analyse og kildekritikk innen ulike sjangrer og formater i radio, bilde, avis, film, fjernsyn og multimedier
 • gjøre rede for hva som særpreger reklame, informasjon og journalistikk
 • bruke grunnleggende arbeidsmetoder innen reklame, informasjon og journalistikk
 • gjøre rede for medienes funksjon i samfunnet og deres rolle som maktfaktor
 • drøfte hvordan mediene kan påvirke menneskers oppfatning av individ og samfunn og forholdet mellom majoritetsbefolkning og minoritetsgrupper
 • beskrive hovedtrekkene i mediehistorien
 • følge regelverk og etiske normer som regulerer medie- og kommunikasjonsvirksomhet, i arbeid med egne medieprodukter
 • drøfte medienes produkter i lys av regelverk og etiske normer som regulerer medie- og kommunikasjonsvirksomhet

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!