Læreplan i musikk, dans og drama - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama (MDD1-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2020

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Musikk, dans og drama

Musikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beherske grunnleggende pusteteknikk og oppvarmingsøvelser for stemmen
 • utforske og bruke grunnleggende prinsipper for tonedanning i korsang
 • beherske god tekstuttale
 • følge instruksjon og ledelse
 • planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i sang inngår

Dans

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforske, utvikle og formgi egne bevegelser og uttrykk relatert til dansens grunnelementer
 • utføre grunnleggende bevegelsesprinsipper i sceniske danseformer
 • gi og ta vekt relatert til partner og ulike underlag
 • utvikle kroppsbevisshet og beskrive egne danseerfaringer
 • planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i dans inngår

Drama

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke grunnleggende øvinger for oppvarming, konsentrasjon og ensemblearbeid
 • bruke bevegelse, kropp og stemme i forhold til det sceniske rommet
 • utvikle improvisasjon til scenisk form med utgangspunkt i ulike typer materialer, temaer og tekster
 • observere og beskrive eget og andres arbeid og kunne arbeide systematisk med konstruktiv kritikk
 • planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i drama inngår

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!