Læreplan i musikk, dans og drama - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama (MDD1-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2020

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I felles programfag musikk, dans og drama forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk, dans og drama innebærer å synge, framføre tekster og uttrykke seg visuelt gjennom dans og bevegelse i skapende arbeid og formidling. Muntlige ferdigheter inngår i samhandling, dialog om opplevelser, erfaringer og utvikling som utøver.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk, dans og drama innebærer å bruke skrift eller annen egnet notasjon for å dokumentere eller formidle kunnskaper, erfaringer og refleksjoner.

Å kunne lese i musikk, dans og drama innebærer å fortolke tekst, tegn og symboler knyttet til utøvelse. I tillegg er tekster av betydning, både som kilde til kunnskap og refleksjon og som inspirasjon og grunnlag for kunstnerisk innlevelse og skapende aktivitet.

Å kunne regne i musikk, dans og drama innebærer å bli kjent med de utøvende kunstfagenes grunnelementer, som form, rytme, tid og rom gjennom praktisk og utøvende tilnærming.

Å kunne bruke digitale verktøy i musikk, dans og drama innebærer å bruke tilgjengelig digitalt utstyr i framføring og dokumentasjon av kunstnerisk arbeid.

Side 5 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!