Læreplan i musikk, dans og drama - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama (MDD1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Programfaget musikk, dans og drama skal ivareta tradisjonsrike kunst- og kulturfaglige uttrykk som representerer grunnleggende verdier i et samfunn. Programfaget skal være en møteplass for sceniske uttrykksformer som har sin egenverdi, og som kan gi grunnlag for kommunikasjon og utvikling av identitet og mangfold.

Musikk, dans og drama er et allmenndannende programfag der den enkelte skal utvikle evne til å sanse, oppleve, lære og skape. Programfaget skal synliggjøre kunstartenes egenart og bidra til at den enkelte kan oppdage og reflektere over fellestrekkene ved dem.

Programfaget skal gi en grunnleggende innføring i musikk, dans og drama med hovedvekt på det utøvende og skapende. Det skal utvikle estetisk kompetanse og bevisstgjøring om kvaliteter i de enkelte kunstfagene og danne grunnlag for videre fordypning innenfor utdanningsprogrammet. Gjennom kommunikasjon og samhandling kan programfaget gi rom for flerfaglig og tverrfaglig arbeid.

Side 1 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!