Læreplan i målarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MAL3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovudområde

Produksjon

Hovudområdet handlar om overflatebehandling av ubehandla og behandla underlag, både utvendig og innvendig. Det omfattar også vurdering av eigenskapar, tilstand og bruksområde for underlaga. Val og bruk av verktøy og materiale inngår også i hovudområdet. Helse, miljø og tryggleik og kvalitetssikring står sentralt.

Bransjelære

Hovudområdet handlar om materialkunnskap og produksjonsutstyr. Bruk av rettleiingar, teikningar og oppmålingsverktøy som grunnlag for arbeid og dokumentasjon inngår i hovudområdet. Kundebehandling og yrkesetikk inngår også, i tillegg til faghistorie og kva plass faget har i samfunnet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!