Læreplan i målarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MAL3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan
Ny versjon: Målar- og overflateteknikkfaget - MOT03-01
  1. Føremål
  2. Struktur
  3. Hovudområde
  4. Grunnleggjande ferdigheiter
  5. Kompetansemål
  6. Vurdering

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!