Læreplan i valfaget levande kulturarv (LKA1-01)

Levande kulturarv

Utforsking

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • finne fram eksempel på lokal kunst, kultur og tradisjonar og vise til utvikling over tid
  • tileigne seg enkle ferdigheiter og teknikkar ut frå kunnskap om kunst, kultur og tradisjonar

Formidling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • skape og vise fram eigne uttrykk eller produkt baserte på kunnskap om kunst, kultur og tradisjon
  • formidle kunst, kultur og tradisjonar på aktuelle arenaer ved å bruke varierte uttrykksformer

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!