Læreplan i valfaget levande kulturarv (LKA1-01)

Hovudområde

Valfaget er strukturert i to hovudområde. Hovudområda utfyller kvarandre, og ein må sjå dei i samanheng.

Oversikt over hovudområda:

Hovudområde

Utforsking

Formidling

Utforsking

Hovudområdet omfattar kartlegging og bearbeiding av kunnskap om eigen og andre sin kulturarv og historie gjennom aktivt å finne fram til ulike kjelder. Vidare omfattar hovudområdet oppøving av praktiske ferdigheiter med utgangspunkt i ulike tradisjonar. Samarbeid med lokale aktørar og kulturberarar gjennom praktisk arbeid inngår i hovudområdet.

Formidling

Hovudområdet omhandlar det å skape eigne uttrykk og produkt baserte på tradisjonar og handverk, som til dømes bygningar, gjenstandar, matrettar, musikk eller munnlege forteljingar. Hovudområdet inneber formidling av eigen og andre sin kulturarv gjennom framføring, marknad, utstilling, framsyning eller digitale medium. Vidareutvikling av lokal tradisjon åleine, i grupper eller i samarbeid med aktørar i lokalsamfunnet inngår også i hovudområdet.

Side 2 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!