Læreplan i limtreproduksjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (LIM3-01)

Hovedområder

Produksjon

Hovedområdet handler om ulike prosesser fra mottak og kontroll av råmaterialer til skjøting og høvling av lameller og påføring av lim, pressing og herding. Det omfatter også vurdering av råstoffkvalitet, fingerskjøting, bearbeiding av limingsflate og sammenliming av lameller. Limtyper, limingsmetoder og andre faktorer som påvirker limingskvaliteten inngår i hovedområdet. Bruk av maskiner og utstyr står sentralt. Bruk av tegninger og beskrivelser inngår. Det handler også om registrering, systematisering og rapportering av kontrollprøver. Kvalitetskontroll og helse, miljø og sikkerhet står sentralt

Bransjelære

Hovedområdet handler om material- og produktkunnskap. I hovedområdet inngår også fagets historie og plass i samfunnet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!