Læreplan i limtreproduksjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (LIM3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I limtreproduksjonsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i limtreproduksjonsfaget innebærer å kommunisere med kollegaer og ulike samarbeidspartnere. Det innebærer også å kunne dokumentere arbeidsprosessene fram til det ferdige produktet. I tillegg vil det si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser.

Å kunne lese i limtreproduksjonsfaget innebærer å finne fram i relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også å forstå innholdet i og bruke produksjonstekniske spesifikasjoner, maskinmanualer, tegninger, produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i limtreproduksjonsfaget innebærer å beregne materialbehov, produktmålsetting, produksjonstid og pris. Dette innebærer å kunne regne ut lengder, vinkler, arealer, volum og mengder.

Å kunne bruke digitale verktøy i limtreproduksjonsfaget innebærer å bruke digitale verktøy i forbindelse med planlegging, produksjon, dokumentasjon, kvalitetssikring og kommunikasjon. Det innebærer også bruk av digitale verktøy til måling, beregning og tegning.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!