Programområde for landbruk - Læreplan i felles programfag Vg3 (LBR3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Utmark og kulturlandskap

Utmark og kulturlandskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utføre arbeidsoppgaver knyttet til skjøtsel, bruk og høsting i skog, utmark og kulturlandskap
  • beskrive og bruke planer for drift og skjøtsel av skog, utmark og kulturlandskap ut fra hensyn til økologi og bærekraftig forvaltning
  • kartlegge vegetasjon og gi eksempler på ulike landskapstypers betydning for landskapsbildet og som leveområde for planter og dyr
  • gjennomføre tiltak som kan bidra til ønsket utvikling i et landskapsområde
  • påvise naturlige og menneskeskapte endringer i utmark og kulturlandskap
  • bruke og vedlikeholde redskaper og utstyr knyttet til skjøtsel og høsting i henhold til gjeldende regelverk
  • beskrive muligheter for flerbruk av utmark og kulturlandskap, kartlegge brukerinteresser og rettighetshavere i området og gjøre rede for mulige interessekonflikter
  • påvise og ivareta kulturminner i utmarks- og kulturlandskapsområder etter gjeldende regelverk
  • beskrive anlegg og bygninger og utføre skjøtselstiltak i tråd med ønsket utvikling av kulturlandskapet

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!