Programområde for landbruk - Læreplan i felles programfag Vg3 (LBR3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Plante- og husdyrproduksjon

Plante- og husdyrproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, utføre og vurdere ulike typer landbruksproduksjoner i tråd med gjeldende regelverk, standarder, kvalitetssystemer og krav til dokumentasjon
 • planlegge, utføre og vurdere stell av jord og planter ut fra hensyn til økologi, jordkultur og plantekultur i minst to ulike typer planteproduksjoner
 • planlegge, utføre og vurdere stell av dyr ut fra hensyn til avl og fôring, anatomi, fysiologi, etologi og dyrevelferd innenfor minst to ulike typer husdyrproduksjoner
 • identifisere symptomer på mistrivsel, skader og vanlige sykdommer hos planter og dyr og iverksette relevante tiltak
 • planlegge og utføre arbeidsoppgaver til riktig tid og tidspunkt ut fra optimalisering av kvalitet og produksjonsutbytte
 • bruke digitale varslings- og informasjonssystemer i ulike typer landbruksproduksjoner
 • arbeide selvstendig og veilede andre om utførelse av arbeidsoppgaver og bruk av teknisk utstyr
 • bruke traktor, maskiner, redskaper og annet utstyr i tråd med gjeldende regelverk og utføre feilsøking og enkle reparasjoner
 • innhente informasjon om og beskrive kvalitetskrav, leveringsmåter og leveringsbestemmelser innenfor plante- og husdyrproduksjon
 • vurdere risiko og beskrive tiltak for å ivareta arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og revidere helse, miljø og sikkerhetssystemet i en enkeltproduksjon
 • planlegge og utføre brannverntiltak, bruke brannslokkingsutstyr og følge nødprosedyrer ved ulykker etter gjeldende regelverk
 • analysere driftsresultat og gi råd om forbedringer i landbruksproduksjoner

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!