Programområde for landbruk - Læreplan i felles programfag Vg3 (LBR3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Gårdsdrift

Gårdsdrift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forvalte gårdens ressurser etter planer og regelverk, økologi og etiske prinsipper med tanke på økonomisk resultat
 • beskrive regelverk og prosedyrer i forbindelse med eierskap, leie, forpakting, kjøp og overdragelse av landbrukseiendom
 • beskrive og vurdere samvirke og andre vanlige selskaps- og samarbeidsformer i landbruket og innen omsetning og foredling
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i landbruket, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • beskrive faglige organisasjoner og kompetansehevingstiltak i landbruksnæringen
 • gjennomføre økonomistyring for en landbrukseiendom i henhold til regelverk og standarder
 • utarbeide forretningsplan for en næringsaktivitet i landbruket, beskrive oppstart, drift og avvikling av denne
 • utarbeide og justere driftsplaner for en landbruksvirksomhet med hensyn til flerbruksinteresser og lokalt natur- og kulturgrunnlag
 • utarbeide og bruke miljøplaner for gårdsbruk
 • gjøre rede for offentlig virkemiddelbruk i landbruket og støtteordninger til ulike produksjonstyper, miljøtiltak og investeringer
 • vurdere behovet for forsikringer på en gård, sammenlikne ulike forsikringsvilkår og forklare betydningen disse har for driften av gården
 • planlegge og gjennomføre tiltak for energiøkonomisering på en gård og drøfte muligheter for bruk av fornybar energi
 • utføre arbeidsoppgaver i landbruket på en ergonomisk riktig måte

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!