Programområde for kulde- og varmepumpeteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (KVT2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Elenergi- og automatiseringssystemer

Elenergi- og automatiseringssystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, montere, koble og funksjonsteste de elektriske komponentene i enkle kulde- og varmepumpesystemer
 • sette i drift enkle styrings- og reguleringssystemer etter fastsatte prosedyrer og produsentens tekniske dokumentasjon, og dokumentere innstillingsverdier
 • bruke programmerbare logiske styringer for kulde- og varmepumpesystemer
 • utføre fjernovervåkning av kulde- og varmepumpesystemer med digitalt verktøy
 • lage brukerveiledning for systemene og utstyret
 • feilsøke på systemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil, loggføre feilsøkingsarbeidet og bytte ut enheter og komponenter
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført, og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • bruke faglig presist språk tilpasset brukere, støttepersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!