Programområde for kulde- og varmepumpeteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (KVT2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I kulde- og varmepumpeteknikk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i kulde- og varmepumpeteknikk innebærer å kommunisere tydelig med kunder, kolleger og fagfolk fra andre fagområder. Det vil også si å diskutere sikkerhet og valg av faglige løsninger, planlegge, veilede, dokumentere utført arbeid og drive brukeropplæring. Det innebærer å utvikle et språk som er presist, og som kommuniserer godt, slik at misforståelser og farlige situasjoner kan unngås.

Å kunne lese i kulde- og varmepumpeteknikk innebærer å forstå fagspesifikke tekster som sikrer at arbeidet til enhver tid blir utført i tråd med gjeldende regelverk, fagspesifikke normer, produsentens tekniske dokumentasjon og kundens behov.

Å kunne regne i kulde- og varmepumpeteknikk innebærer å utføre beregninger i forbindelse med planlegging og dokumentasjon og å forstå sammenhengen i kuldetekniske prosesser.

Å kunne bruke digitale verktøy i kulde- og varmepumpeteknikk innebærer å innhente produktinformasjon, rapportere og foreta informasjonssøk på systemer og enheter. Det betyr også å programmere, konfigurere og feilsøke ved hjelp av digitale verktøy.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!