Programområde for kulde- og varmepumpeteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (KVT2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Kulde- og varmepumpesystemer

Kulde- og varmepumpesystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle direkte og indirekte kulde- og varmepumpesystemer
 • utføre risiko- og funksjonsvurdering, sluttkontroll og gi en estetisk vurdering av eget arbeid
 • feilsøke på og skifte ut komponenter i kulde- og varmepumpesystemer
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere enkle reparasjoner på pumper og kompressorer
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere vedlikehold av enkle kulde- og varmepumpesystemer, basert på rutiner og prosedyrer
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere vedlikehold av vannkjølte systemer etter prosedyrer for å forebygge bakterievekst
 • vedlikeholde verktøy
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere støymåling og redegjøre for prinsippene for støydempning av kulde- og varmepumpesystemer
 • planlegge og gjennomføre sammenføying og bearbeiding av materialer
 • håndtere og redegjøre for kuldemedier, smøremidler og kjemikalier som brukes i kulde- og varmepumpesystemer
 • håndtere gassflasker etter gassleverandørens anvisninger
 • lese og forstå de vanligste fagtekniske ord og uttrykk på engelsk
 • redegjøre for grunnleggende varmelære som brukes i kulde- og varmepumpesystemer
 • utføre kulde- og varmetekniske beregninger ved hjelp av hx- og log p-h-diagrammer
 • gjøre rede for isolering av rør og beholdere
 • gjøre rede for ulike brann- og eksplosjonsfarlige medier og bruken av dem til oppvarming
 • gi brukerveiledning om systemene
 • bruke faglig presist språk tilpasset brukere, støttepersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på kulde- og varmepumpesystemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og produsentenes tekniske dokumentasjon

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!