Læreplan i kostymesyerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (KST3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I kostymesyerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i kostymesyerfaget innebærer å bruke fagspråk i kommunikasjon med norske og utenlandske designere, kollegaer, leverandører og andre samarbeidspartnere om kunstneriske uttrykk, estetikk, design, tekstile materialer samt produkter og tjenester. Det innebærer også å presentere eget arbeid med kostymer.

Å kunne lese i kostymesyerfaget innebærer å forstå og anvende arbeidstegninger, tekniske tegninger, faglitteratur og annen faglig informasjon. Det innebærer også å tolke kostymedesignerens tegninger og annet skriftlig og visuelt språk knyttet til kostymesyerfaget.

Å kunne regne i kostymesyerfaget innebærer å beregne material- og tidsforbruk og pris på egne produkter og tjenester. Det innebærer videre analyse av tegninger, plagg og proporsjoner i konstruksjon og utarbeidelse av mønstre.

Å kunne bruke digitale verktøy i kostymesyerfaget innebærer å innhente og formidle informasjon og å delta i digitale faglige nettverk. Det innebærer også å bruke teknologi i presentasjon og dokumentasjon av eget arbeid med kostymer.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!