Læreplan i kostymesyerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (KST3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • ta mål av aktøren og utarbeide mønster
 • utføre forskjellige utstoppingsteknikker
 • konstruere, modellere og bearbeide eksisterende grunnformer til dame og herre
 • utarbeide mønstre til moderne og historiske kostymer, dansekostymer, fantasikostymer, kostymer til barn og til rollefigurer med spesiell kroppsform
 • utnytte materialer ved tilskjæring på en fagmessig måte
 • bruke fôr og innleggsmaterialer i kostymer tilpasset ønsket uttrykk og funksjon
 • utføre håndsøm, maskinsøm og andre teknikker i kostymersyerarbeidet
 • gjøre innprøvinger og tilpasninger av kostymer på utøvere i samarbeid med designer og alene
 • lage og sette inn lukkemekanismer og bruke ulike sikringsmetoder tilpasset hurtige skift og langvarig bruk av kostymer
 • presse og forme ulike plagg
 • utføre kostymearbeid innen gitte tidsrammer
 • analysere, vurdere og korrigere egen produksjon
 • utføre nødvendig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner i eget arbeid med kostymer
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i kostymesyerfaget

Kostymeanalyse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforme kostymer i samarbeid med designer
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med samarbeidspartnere og kolleger
 • lage arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser
 • gjøre rede for ulike tekstiler og materialer
 • velge tekstiler og materialer i samarbeid med designer tilpasset kostymets bruk, funksjon og visuelt uttrykk
 • bruke klær og tekstiler som informasjonskilde og utgangspunkt for ønsket uttrykk
 • gjøre rede for ulike stilepoker, med særlig vekt på snitt, passform og silhuett
 • beregne materialforbruk og tidsbruk samt pris på egne produkter og tjenester
 • lage tidsplan for eget arbeid fram til ferdig produkt
 • vurdere kostymers helhetsinntrykk på scenen
 • presentere og dokumentere eget arbeid med og uten bruk av digitale verktøy

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!