Læreplan i kostymesyerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (KST3-01)

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • ta mål av aktøren og utarbeide mønster
 • utføre forskjellige utstoppingsteknikker
 • konstruere, modellere og bearbeide eksisterende grunnformer til dame og herre
 • utarbeide mønstre til moderne og historiske kostymer, dansekostymer, fantasikostymer, kostymer til barn og til rollefigurer med spesiell kroppsform
 • utnytte materialer ved tilskjæring på en fagmessig måte
 • bruke fôr og innleggsmaterialer i kostymer tilpasset ønsket uttrykk og funksjon
 • utføre håndsøm, maskinsøm og andre teknikker i kostymersyerarbeidet
 • gjøre innprøvinger og tilpasninger av kostymer på utøvere i samarbeid med designer og alene
 • lage og sette inn lukkemekanismer og bruke ulike sikringsmetoder tilpasset hurtige skift og langvarig bruk av kostymer
 • presse og forme ulike plagg
 • utføre kostymearbeid innen gitte tidsrammer
 • analysere, vurdere og korrigere egen produksjon
 • utføre nødvendig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner i eget arbeid med kostymer
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i kostymesyerfaget

Kostymeanalyse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforme kostymer i samarbeid med designer
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med samarbeidspartnere og kolleger
 • lage arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser
 • gjøre rede for ulike tekstiler og materialer
 • velge tekstiler og materialer i samarbeid med designer tilpasset kostymets bruk, funksjon og visuelt uttrykk
 • bruke klær og tekstiler som informasjonskilde og utgangspunkt for ønsket uttrykk
 • gjøre rede for ulike stilepoker, med særlig vekt på snitt, passform og silhuett
 • beregne materialforbruk og tidsbruk samt pris på egne produkter og tjenester
 • lage tidsplan for eget arbeid fram til ferdig produkt
 • vurdere kostymers helhetsinntrykk på scenen
 • presentere og dokumentere eget arbeid med og uten bruk av digitale verktøy

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!