Læreplan i kostymesyerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (KST3-01)

Hovedområder

Produksjon

Hovedområdet omfatter produksjon av nye kostymer, vedlikehold og omsøm innenfor gitte tidsfrister. Hovedområdet omfatter utvikling av håndverksteknikker og arbeid med tekstile materialer, verktøy og maskiner. I hovedområdet inngår måltaking, mønsterforming, tilskjæring, søm, innprøving og formpressing av plagg. Videre omfatter hovedområdet kunnskap om kostymers funksjonalitet ved bruk og bevegelse. I hovedområdet inngår også helse, miljø og sikkerhet.

Kostymeanalyse

Hovedområdet omfatter bruk av faguttrykk i kommunikasjon med designer, kunstneriske aktører og kolleger. Det omfatter kunnskap om kostymers særtrekk ut fra tidsepoke, snitt, silhuett og materialer. I hovedområdet inngår tolkning av tegninger og valg av sømtekniske og funksjonelle løsninger. Planlegging av tids- og materialbruk og beregning av kostnader inngår også. Hovedområdet omfatter form, farge og funksjon, sett i sammenheng med tekstile materialer og teknikker. Videre omfatter hovedområdet bruk av visuelle, verbale og digitale verktøy. Det innbefatter dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!