Læreplan i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) (KRL1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Timetall

Timetall oppgitt i 60-minutters enheter:

BARNETRINNET

1.–7. årstrinn: 427 timer

UNGDOMSTRINNET:

8.–10. årstrinn: 157 timer

Innholdet knyttet til de fastsatte kompetansemålene i faget skal fordeles med om lag 55 prosent

av timetallet til hovedområdet kristendom, om lag 25 prosent av timetallet til hovedområdet

jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, annet religiøst mangfold (ungdomstrinnet)

og livssyn og om lag 20 prosent av timetallet til hovedområdet filosofi og etikk.

Side 3 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!