Læreplan i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) (KRL1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Etter 4. årstrinn

Kristendom

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente
 • fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente
 • lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger
 • utforske den lokale kirke, finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet og i distriktet og presentere funnene på ulike måter
 • samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste og høytider
 • kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske
 • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen

Jødedom

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen
 • samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider
 • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til jødedommen

Islam

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om profeten Muhammeds liv, åpenbaringen av Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen
 • samtale om islam og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Koran-lesing, matregler og høytider
 • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til islam

Hinduisme

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om en av hinduismens guder og gudinner
 • samtale om hinduismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, puja, matregler og høytider
 • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til hinduismen

Buddhisme

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om Siddhartha Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha
 • samtale om buddhismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønner, meditasjon og høytider
 • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til buddhismen

Livssyn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanistisk livssyn
 • samtale om hvordan livssynshumanisme kommer til uttrykk gjennom leveregler og seremonier
 • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til humanisme

Filosofi og etikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om filosofen Sokrates
 • uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker
 • samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn
 • føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier
 • gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis
 • samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis
 • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett

Side 6 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!