Programområde for kjøretøy - Læreplan i kjøretøy Vg2 (KJT2-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Verkstedarbeid

Verkstedarbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og utføre arbeid i henhold til arbeidsordre og tidsforbruk
 • velge verktøy og utstyr, komponenter og arbeidsmetoder ut fra arbeidsoppgave
 • demontere og montere ulike motorkomponenter
 • utføre slitasjemålinger i motorer
 • stille inn registeroverføringer og forklare virkemåte
 • utføre trykk- og lekkasjetesting i kjøretøyets systemer
 • forklare egenskaper ved og bruksområder for oljer og væsker som brukes i kjøretøy
 • forklare oppbygning av og virkemåte for en forbrenningsmotor
 • utføre feilsøking og skifting av komponenter i drivstoffsystemet
 • forklare oppbygningen av og virkemåten til komponenter i drivstoffsystemer
 • utføre avgassmåling og forklare utslippsverdier i henhold til forskrifter og krav
 • forklare begreper i bilelektroteknikk og lese og redegjøre for symboler og skjemaer
 • forklare den grunnleggende oppbygningen av elektroniske styringssystemer
 • måle elektriske størrelser og vurdere måleresultater
 • forklare virkemåten til elektriske komponenter
 • utføre spenningsfallsmåling i elektriske anlegg
 • kontrollere lysanlegg og justere lys i henhold til forskrifter og krav
 • utføre digital feilsøking på kjøretøyets komponenter
 • finne fram i gjeldende lover og forskrifter for arbeidsoppdraget
 • ivareta helse, miljø og sikkerhet ved arbeid på kjøretøy
 • velge og bruke verneutstyr etter type arbeidsoperasjon
 • forklare oppbygningen av og virkemåten til bremseanlegg, koplinger og utløsermekanismer
 • feilsøke og reparere bremseanlegg, koblinger og utløsermekanismer
 • forklare oppbygning av og virkemåten til girsystemer, mellomaksler, drivaksler, differensialer og drev
 • feilsøke og skifte mellomaksler, drivaksler og lager
 • forklare oppbygningen av og virkemåten til hjul og hjuloppheng
 • demontere og montere komponenter på hjul og hjuloppheng
 • forklare oppbygningen av og virkemåten til styreinnretninger
 • feilsøke på og skifte deler i styreinnretninger
 • forklare og tolke merking på felger og dekk, forklare krav til kjøretøy og redegjøre for bruksområder
 • legge om dekk og avbalansere hjul
 • forklare de forskjellige hjulvinklene og beskrive virkningen av ulike feil
 • beskrive ulike materialtyper som brukes i kjøretøy
 • forklare virkemåtene til aktive og passive sikkerhetssystemer
 • forklare prosedyrene for periodisk kjøretøykontroll

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!