Programområde for kjøretøy - Læreplan i kjøretøy Vg2 (KJT2-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Verkstedarbeid

Verkstedarbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og utføre arbeid i henhold til arbeidsordre og tidsforbruk
 • velge verktøy og utstyr, komponenter og arbeidsmetoder ut fra arbeidsoppgave
 • demontere og montere ulike motorkomponenter
 • utføre slitasjemålinger i motorer
 • stille inn registeroverføringer og forklare virkemåte
 • utføre trykk- og lekkasjetesting i kjøretøyets systemer
 • forklare egenskaper ved og bruksområder for oljer og væsker som brukes i kjøretøy
 • forklare oppbygning av og virkemåte for en forbrenningsmotor
 • utføre feilsøking og skifting av komponenter i drivstoffsystemet
 • forklare oppbygningen av og virkemåten til komponenter i drivstoffsystemer
 • utføre avgassmåling og forklare utslippsverdier i henhold til forskrifter og krav
 • forklare begreper i bilelektroteknikk og lese og redegjøre for symboler og skjemaer
 • forklare den grunnleggende oppbygningen av elektroniske styringssystemer
 • måle elektriske størrelser og vurdere måleresultater
 • forklare virkemåten til elektriske komponenter
 • utføre spenningsfallsmåling i elektriske anlegg
 • kontrollere lysanlegg og justere lys i henhold til forskrifter og krav
 • utføre digital feilsøking på kjøretøyets komponenter
 • finne fram i gjeldende lover og forskrifter for arbeidsoppdraget
 • ivareta helse, miljø og sikkerhet ved arbeid på kjøretøy
 • velge og bruke verneutstyr etter type arbeidsoperasjon
 • forklare oppbygningen av og virkemåten til bremseanlegg, koplinger og utløsermekanismer
 • feilsøke og reparere bremseanlegg, koblinger og utløsermekanismer
 • forklare oppbygning av og virkemåten til girsystemer, mellomaksler, drivaksler, differensialer og drev
 • feilsøke og skifte mellomaksler, drivaksler og lager
 • forklare oppbygningen av og virkemåten til hjul og hjuloppheng
 • demontere og montere komponenter på hjul og hjuloppheng
 • forklare oppbygningen av og virkemåten til styreinnretninger
 • feilsøke på og skifte deler i styreinnretninger
 • forklare og tolke merking på felger og dekk, forklare krav til kjøretøy og redegjøre for bruksområder
 • legge om dekk og avbalansere hjul
 • forklare de forskjellige hjulvinklene og beskrive virkningen av ulike feil
 • beskrive ulike materialtyper som brukes i kjøretøy
 • forklare virkemåtene til aktive og passive sikkerhetssystemer
 • forklare prosedyrene for periodisk kjøretøykontroll

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!