Programområde for kjøretøy - Læreplan i kjøretøy Vg2 (KJT2-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Dokumentasjon og kvalitet

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • behandle kunder og forklare prinsippene for god kundebehandling
 • beregne kostnader knyttet til reparasjoner
 • forklare vareflyten fra leverandør til gjenvinning eller destruksjon, ved hjelp av prinsipper for logistikk
 • følge tegninger, flytskjemaer og målebrevdokumentasjon
 • forklare hovedprinsippene i et kvalitetssikringssystem
 • finne fram i nødvendige lover og reguleringer som gjelder for verksteder
 • innhente tekniske opplysninger til feilsøking, reparasjon og lagerhold
 • utarbeide rapporter og skjemaer knyttet til arbeidsoppgavene og kvalitetssystemet
 • risikovurdere arbeidsoppdrag
 • utføre produksjonsoppgaver etter gitte krav til kvalitet og HMS
 • behandle spesialavfall i verkstedet og redegjøre for krav til slik avfallshåndtering

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!