Programområde for kjøretøy - Læreplan i kjøretøy Vg2 (KJT2-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Dokumentasjon og kvalitet

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • behandle kunder og forklare prinsippene for god kundebehandling
 • beregne kostnader knyttet til reparasjoner
 • forklare vareflyten fra leverandør til gjenvinning eller destruksjon, ved hjelp av prinsipper for logistikk
 • følge tegninger, flytskjemaer og målebrevdokumentasjon
 • forklare hovedprinsippene i et kvalitetssikringssystem
 • finne fram i nødvendige lover og reguleringer som gjelder for verksteder
 • innhente tekniske opplysninger til feilsøking, reparasjon og lagerhold
 • utarbeide rapporter og skjemaer knyttet til arbeidsoppgavene og kvalitetssystemet
 • risikovurdere arbeidsoppdrag
 • utføre produksjonsoppgaver etter gitte krav til kvalitet og HMS
 • behandle spesialavfall i verkstedet og redegjøre for krav til slik avfallshåndtering

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!