Vg2 kjøretøy (KJT02‑03)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Utgåtte versjoner

Fullstendig utgått