Læreplan i kunst og håndverk (KHV1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 7. årstrinn

Visuell kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy
 • benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse
 • skille mellom blanding av pigmentfarger og lysfarger
 • bruke egenskygge og slagskygge i tegning
 • bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid
 • lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og film
 • fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt
 • sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger

Design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
 • bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer
 • benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider
 • bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivingsprosess
 • bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer
 • vurdere design og industriell produksjon av kjente bruksgjenstander fra hverdagen og gjennomføre enkle forbrukertester

Kunst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur
 • gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg
 • sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder

Arkitektur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger
 • montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom
 • beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!