Læreplan i kunst og håndverk (KHV1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 10. årstrinn

Visuell kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser
 • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
 • tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler
 • vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill
 • stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer
 • dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner

Design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon
 • beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare
 • skape klær og drøfte mote, pris og kvalitet i et forbrukerperspektiv
 • samtale om hvordan urfolk og andre kulturer har påvirket og inspirert ulike designuttrykk
 • beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping
 • lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk
 • gjøre rede for særtrekk ved nordisk design i et internasjonalt perspektiv

Kunst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur
 • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid
 • sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst

Arkitektur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv
 • samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger
 • vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualisere egne løsninger
 • forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon
 • bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!