Informasjonsteknologi

Programområdekode: IMITK2----

Varighet: 1 År:

Tilhører utdanningsprogram Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Årstimer
Årstimer (ordinær):982
Årstimer (samisk):988
Årstimer (hørselshemmede):982
Programområdets navn på ulike språk
BokmålInformasjonsteknologi
NynorskInformasjonsteknologi
DavvisámegiellaDiehtojuohkinteknologiija
EnglishInformation technology