Læreplan i industrimalerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (IMF3-01)

Hovedområder

Forbehandling og påføring

Hovedområdet handler om vurdering av underlag. Det omfatter også sandblåsing, maskering og preservering av underlag og bruk av ulike typer påføringsteknikker. Videre inngår ulike typer materialer og valg av verktøy og utstyr til forbehandling og påføring.

Verne- og miljøarbeid

Hovedområdet handler om helse, miljø og sikkerhet. Det omfatter også risikovurdering og håndtering av kjemikalier og avfall i henhold til gjeldende regelverk. Bruk av arbeidsplattformer og stillas står sentralt.

Bransjelære

Hovedområdet handler om materialkunnskap, produkter og produksjonsutstyr. Det omfatter også fagets utvikling og plass i samfunnet. Bruk av digitale verktøy til informasjonsinnhenting inngår i hovedområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!