Læreplan i industrimalerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (IMF3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I industrimalerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i industrimalerfaget innebærer å kommunisere med ulike samarbeidspartnere. Det innebærer også å kunne dokumentere arbeidsprosessene fram til det ferdige produktet. I tillegg vil det si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser.

Å kunne lese i industrimalerfaget innebærer å finne fram til relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også å forstå innholdet i og bruke spesifikasjoner, tegninger, produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i industrimalerfaget innebærer å beregne tid, pris, areal, volum og mengder. Det innebærer også å ta mål av overflater.

Å kunne bruke digitale verktøy i industrimalerfaget innebærer å bruke digitale verktøy i forbindelse med planlegging, produksjon, dokumentasjon og kommunikasjon. Det innebærer også bruk av slike verktøy til beregninger, tegning, bildebehandling og føring av sjekklister knyttet til kvalitetssikring.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!