Læreplan i breddeidrett - valgfritt programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR6-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene og bidrar til å utvikle fagkompetansen. I breddeidrett forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i breddeidrett innebærer å beskrive og forklare teknikker, ferdigheter, treningsmetoder, opplevelser og erfaringer i ulike aktiviteter. Videre handler det om å reflektere, veilede, oppmuntre, gi tilbakemelding, gi muntlige beskjeder og gjøre muntlige henvendelser og forespørsler.

Å kunne skrive i breddeidrett innebærer å utarbeide treningsplaner og vurdere eget treningsarbeid i tilknytning til en aktivitet. Videre handler det om å svare skriftlig på ulike oppgaver og om kritisk kildebruk i utformingen av oppgavesvarene.

Å kunne lese i breddeidrett innebærer å forstå ulike former for faglitteratur, aviser, offentlige dokumenter, andre skriftlige kilder og databasert informasjon som handler om fagområder innenfor breddeidrett.

Å kunne regne i breddeidrett innebærer å måle og beregne intensitet og avstander. I forbindelse med ulike typer aktiviteter kan det handle om å lage kampoppsett og resultatlister, beherske tidtaking og poengberegning.

Digitale ferdigheter i breddeidrett innebærer å kunne bruke digitale hjelpemidler i arbeidet med faget og å kunne bruke ulike digitale verktøy, medier og ressurser til å søke etter, navigere i, sortere, kategorisere og tolke digital informasjon på en hensiktsmessig og kritisk måte.

Side 5 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!