Læreplan i breddeidrett - valgfritt programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR6-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Breddeidrett favner bredt – både tradisjonelle idrettsaktiviteter, nye og alternative aktiviteter og helsefremmende trening går inn under begrepet. Programfaget breddeidrett er et tilbud til ungdom som ønsker allsidig aktivitet der de kan tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i flere forskjellige aktiviteter og/eller idretter. Det er viktig med reflektert og fysisk aktiv ungdom som ser sammenhengen mellom trening og helse.

Opplæringen i faget skal gi elevene mulighet til å utvikle fysiske, psykiske og koordinative egenskaper gjennom bred og allsidig bevegelseserfaring. Faget skal gi den enkelte opplevelser, glede, mestring og utfordringer både individuelt og i sosiale felleskap. Elevene skal utvikle kompetanse om hvordan de kan fremme sin egen helse og drive skadeforebyggende trening. Opplæringen skal også være med på å motivere elevene til å holde ved like en fysisk aktiv livsstil etter endt skolegang.

Programfaget breddeidrett skal legge til rette for at eleven kan utvikle ferdigheter i varierte aktiviteter. Aktivitetene må være egnet til å motivere den enkelte. Opplæringen skal også utvikle elevenes evne til å skape gode relasjoner og bidra til god helse og trivsel for den enkelte elev.

Side 1 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!