Læreplan i toppidrett - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR5-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Toppidrett 2

Treningsplanlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage en utviklingstrapp for egen ferdighetsutvikling i spesialidretten
 • utarbeide planer i spesialidretten med utgangspunkt i idrettens krav og egen kapasitet
 • gjøre rede for relevante tester i spesialidretten
 • føre treningsdagbok og registrere resultater og observasjoner
 • analysere en treningsperiode med hensyn til gjennomført trening og måloppnåelse
 • utarbeide en plan for skadeforebyggende trening

Basistrening

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere hvilke basisegenskaper som er sentrale for prestasjonsutvikling i spesialidretten
 • utvikle basisegenskaper som gir grunnlag for økt treningsbelastning i spesialidretten

Ferdighetsutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjennomføre og vurdere resultatet av systematisk og målrettet trening i spesialidretten
 • utvikle ferdigheter som er sentrale for prestasjonsevnen i spesialidretten
 • anvende relevante tester og analysere observasjoner av egne ferdigheter og egenskaper i spesialidretten
 • vise ferdigheter i spesialidretten i konkurranse med andre

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!