Læreplan i toppidrett - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR5-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Toppidrett 1

Treningsplanlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • vurdere krav til livsstil som stilles til en toppidrettsutøver
  • vurdere betydningen av restitusjon, kosthold og væsketilførsel for prestasjonsutvikling i spesialidretten
  • forklare hovedtrinnene i en utviklingstrapp for ferdighetsutvikling i spesialidretten
  • utarbeide kortsiktige og langsiktige mål for egen prestasjonsutvikling i spesialidretten

Basistrening

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utvikle basisegenskaper som gir grunnlag for økt treningsbelastning
  • gjennomføre skadeforebyggende trening i spesialidretten

Ferdighetsutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjennomføre systematisk og målrettet trening i spesialidretten
  • vise ferdigheter i spesialidretten
  • opptre i samsvar med normer som kreves av en toppidrettsutøver
  • anvende gjeldende regelverk i spesialidretten

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!