Læreplan i idrettsanleggsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (IAN3-01)

Hovedområder

Maskiner, redskap og utstyr

Hovedområdet omfatter valg og bruk av maskiner, redskaper og utstyr til drift og vedlikehold av ulike idrettsanlegg der utstyr til trening og ulike arrangementer inngår. Videre inkluderer det sammenhenger mellom yrkesutøvelse, miljø og økonomi. Hovedområdet omfatter manuelt og maskinelt arbeid og bruk av teknisk utstyr etter gjeldende regelverk.

Idrettsanlegget

Hovedområdet omfatter planlegging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg og tilhørende bygninger, Det omfatter forberedelser og tilrettelegging for ulike arrangementer. Hovedområdet dekker også regelverk, standarder og særlige krav til sikkerhet som gjelder for idrettsanlegg. Økonomi og prosedyrer i driftsfasen, styring og drift av tekniske anlegg og installasjoner inngår i hovedområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!