Læreplan i idrettsanleggsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (IAN3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I idrettsanleggsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i idrettsanleggsfaget innebærer å foreslå, diskutere og begrunne faglige valg og løsninger i arbeidsutførelsen. Videre betyr det å kommunisere med eiere og brukere av anleggene.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i idrettsanleggsfaget innebærer å rapportere og dokumentere. Det betyr også å kommunisere presist med oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Å kunne lese i idrettsanleggsfaget innebærer å forstå skriftlige dokumenter, anbudspapirer, beskrivelser, bruksanvisninger, HMS-datablader og regelverk.

Å kunne regne i idrettsanleggsfaget innebærer å beregne lengde, areal, volum og vekt. Det betyr også å utføre beregninger knyttet til økonomisk planlegging og drift.

Å kunne bruke digitale verktøy i idrettsanleggsfaget innebærer å kommunisere og innhente og utveksle informasjon, utføre kalkulasjoner og beregninger. Videre vil det si å bruke digitale verktøy og instrumenter til måling og registrering og å bruke digitale styringssystemer.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!