Læreplan i håndveverfaget Vg3 / opplæring i bedrift (HVF3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sette opp vev og foreta feilsøking
 • bruke materialer, teknikker og verktøy i egen håndvevsproduksjon
 • bruke form og farge i egen veving
 • bruke idéskisser, arbeidstegninger og oppskrifter i forberedelse og produksjon
 • utføre spoling og veving på en håndverksmessig måte til planlagt tekstil
 • utføre etterbehandling og montering, tilpasset bruksområde, funksjon og kvalitet
 • tilpasse interiørtekstiler og tjenester i samråd med kunde
 • utføre nødvendig vedlikehold av verktøy og produksjonsutstyr
 • vurdere egen produksjon i lys av vevetradisjoner, moter, trender og håndverksmessig utførelse
 • markedsføre vevde tekstiler og håndvevertjenester
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere
 • bruke digitale verktøy i eget arbeid i håndveverfaget
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for tekstilproduksjon og for helse, miljø og sikkerhet

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utvikle og presentere ideer til vevde produkter og håndvevertjenester innen interiør, bekledning og andre bruksområder
 • ta mål, utarbeide idéskisser og tegninger samt annen visuell dokumentasjon
 • lage oppskrifter og velge materialer, binding og trådtetthet
 • gjøre rede for oppbygging og egenskaper til ulike tekstilfibrer og materialer samt vurdere egnethet og anvendelsesområder i egen produktutvikling
 • eksperimentere med, beskrive og vurdere form, mønstring, tekstur og struktur på vevde produkter
 • analysere, kopiere og rekonstruere vevnader
 • gjøre rede for trender i håndveverfaget og dokumentere behov for håndvevde tekstiler og håndvevertjenester i markedet
 • beregne tidsbruk og kalkulere pris på egne produkter og tjenester
 • gjøre rede for tradisjoner og særpreg i håndveverfaget
 • presentere og dokumentere eget arbeid med og uten digitale verktøy

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!