Læreplan i håndveverfaget Vg3 / opplæring i bedrift (HVF3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sette opp vev og foreta feilsøking
 • bruke materialer, teknikker og verktøy i egen håndvevsproduksjon
 • bruke form og farge i egen veving
 • bruke idéskisser, arbeidstegninger og oppskrifter i forberedelse og produksjon
 • utføre spoling og veving på en håndverksmessig måte til planlagt tekstil
 • utføre etterbehandling og montering, tilpasset bruksområde, funksjon og kvalitet
 • tilpasse interiørtekstiler og tjenester i samråd med kunde
 • utføre nødvendig vedlikehold av verktøy og produksjonsutstyr
 • vurdere egen produksjon i lys av vevetradisjoner, moter, trender og håndverksmessig utførelse
 • markedsføre vevde tekstiler og håndvevertjenester
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere
 • bruke digitale verktøy i eget arbeid i håndveverfaget
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for tekstilproduksjon og for helse, miljø og sikkerhet

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utvikle og presentere ideer til vevde produkter og håndvevertjenester innen interiør, bekledning og andre bruksområder
 • ta mål, utarbeide idéskisser og tegninger samt annen visuell dokumentasjon
 • lage oppskrifter og velge materialer, binding og trådtetthet
 • gjøre rede for oppbygging og egenskaper til ulike tekstilfibrer og materialer samt vurdere egnethet og anvendelsesområder i egen produktutvikling
 • eksperimentere med, beskrive og vurdere form, mønstring, tekstur og struktur på vevde produkter
 • analysere, kopiere og rekonstruere vevnader
 • gjøre rede for trender i håndveverfaget og dokumentere behov for håndvevde tekstiler og håndvevertjenester i markedet
 • beregne tidsbruk og kalkulere pris på egne produkter og tjenester
 • gjøre rede for tradisjoner og særpreg i håndveverfaget
 • presentere og dokumentere eget arbeid med og uten digitale verktøy

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!