Læreplan i håndveverfaget Vg3 / opplæring i bedrift (HVF3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I håndveverfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i håndveverfaget innebærer å uttrykke seg visuelt og verbalt om design, arbeidsprosesser, materialer og kvalitet. Det innebærer videre å bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere om varer og tjenester.

Å kunne lese i håndveverfaget innebærer å forstå og bruke oppskrifter, faglitteratur og annen informasjon. Det innebærer også å analysere vevd kildemateriale.

Å kunne regne i håndveverfaget innebærer å konstruere mønstre, utarbeide oppskrifter, beregne og kontrollere trådtetthet, rapporter, mønstringer og krymping. Det innebærer også å beregne materialforbruk, størrelser, tidsbruk og pris.

Å kunne bruke digitale verktøy i håndveverfaget innebærer å bruke digitale designverktøy, produksjonsutstyr og drifts-, lager- og økonomiverktøy i arbeid med produkter og prosesser. Videre innebærer det å delta i digitale faglige nettverk og å bruke teknologi i presentasjon av eget arbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!