Læreplan i hjulutrustningsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (HJU3-01)

Etter Vg3

System og diagnose

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • feilsøke og diagnostisere dekk, felg, hjulbrems og styring etter tabeller og gjeldende regelverk
 • utføre hjulutmåling
 • kontrollere og måle sporvidde, offset og innpressing i henhold til spesifikasjoner og regelverk
 • måle høyde og sidekast for dekk og felg
 • vurdere skadeomfang på dekk og felg og velge reparasjonsmetode i henhold til regelverk og anbefalinger fra produsent
 • vurdere slitasjeårsaker og skader
 • klassifisere anleggsdekk ut fra koder for bruksområde og mønstertype og forklare betydningen av de fire parametrene for anleggsdekk
 • vurdere hva gummiblandingens sammensetning har å si for slitasje, veigrep og friksjon
 • velge dekk ut fra arbeidsordre og forklare forskjellen på styrende, drivende og frittrullende dekk
 • vurdere risiko ved valg av felger og felgsystemer for kjøretøy
 • vurdere sammenheng mellom feil i hjuloppheng og bremser, og hvordan feil påvirker dekkenes slitasje og levetid
 • vurdere punkteringsfrie dekk og forklare hvordan forskjellige punkteringssikre dekksystemer fungerer
 • forklare sammenhengen mellom valg av dekktype og sikkerhet, komfort og kostnader
 • forklare marktrykk og jordpakning med utgangspunkt i valg av hjulutrustning
 • gjøre rede for alternative regummieringssystemer

Reparasjon og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og utføre arbeidet i henhold til arbeidsordre og regler for helse, miljø og sikkerhet og kvalitet
 • utføre arbeidet i henhold til prosedyrer, arbeidsbeskrivelser og gjeldende regelverk
 • demontere, montere og legge om hjul
 • avbalansere hjul og gjøre rede for forskjell på statisk og dynamisk ubalanse
 • utføre væskefylling av dekk
 • pigge hjulutrustning
 • seipe og rille dekk
 • montere og reparere kjetting
 • utføre hjulstillingskontroll
 • reparere hjulbrems, hjuloppheng, drivaksler og styreledd
 • montere tvillinghjul og beregne avstand mellom tvillinghjulene med og uten bruk av kjetting
 • velge ut og klargjøre stammer for regummiering
 • utføre luftfylling og forklare lufttrykkets innvirkning på bæreevne, kjøreegenskaper og miljø
 • velge, bruke og vedlikeholde verktøy, utstyr og maskiner
 • velge og bruke personlig verneutstyr
 • reparere skader på dekk og forklare hvilke faktorer som påvirker vulkaniseringsprosessen
 • vurdere og dokumentere utført arbeid
 • håndtere avfall i henhold til gjeldende regelverk

Kunde og bedrift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • veilede i valg av dekk ut fra bruksområde, type kjøretøy, dekkets oppbygning, standarder og krav til merking av dekk
 • veilede kunden i valg av felg i henhold til gjeldende regelverk og anbefalinger fra produsenten
 • veilede kunder i alternativ hjulutrustning for oppgitt akselbelastning i henhold til gjeldende regelverk
 • gjøre rede for krav til å medbringe og bruke kjettinger
 • kommunisere med kunder om arbeidsoppdrag og behandle kunder i tråd med bedriftens retningslinjer for kundebehandling
 • diskutere faglige løsninger med kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • gjøre rede for utviklingen av hjulutrustningsbransjen
 • forklare hvordan bedriften er organisert, og hvordan eget arbeid inngår i helheten
 • håndtere klager og reklamasjoner i henhold til prosedyrer og retningslinjer
 • gjøre rede for gjeldende kvalitetsstandarder og hovedtrekkene i kvalitetssystemet
 • forklare faktorer som påvirker lønnsomheten

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!