Læreplan i hjulutrustningsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (HJU3-01)

Hovedområder

System og diagnose

Hovedområdet handler om oppbygging, standarder, klassifisering og krav til merking av dekk. Vurdering av skadeomfang og valg av reparasjonsmetoder inngår. Videre omfatter hovedområdet feilsøking og diagnostisering av dekk, felg, hjulbrems og styring. Det dreier seg også om bremse- og styringssystemenes påvirkning på hjulet og gummiblandingens og mønsterets betydning for kjøreegenskapene.

Reparasjon og vedlikehold

Hovedområdet omfatter reparasjon og utskifting av hjulutrustning på kjøretøy. Videre omfatter det valg, bruk og vedlikehold av verktøy og utstyr. Avfallshåndtering og regler for helse, miljø og sikkerhet inngår også i hovedområdet.

Kunde og bedrift

Hovedområdet omfatter veiledning av kunder i valg av hjulutrustning. Det omfatter også internkontroll, kvalitetssikring og kostnader knyttet til drift av virksomheten. Videre omfatter det bruk av ordre- og kommunikasjonssystemer.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!