Læreplan i hjulutrustningsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (HJU3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I hjulutrustningsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i hjulutrustningsfaget innebærer å kommunisere om faglige løsninger og kvalitet på arbeid og tjenester. Det innebærer også dokumentasjon av utført arbeid.

Å kunne lese i hjulutrustningsfaget innebærer å forstå og følge gjeldende regelverk, S.T.R.O.-håndboka, verkstedhåndbøker og logistikkrelaterte dokumenter.

Å kunne regne i hjulutrustningsfaget innebærer å regne ut akselbelastning, innpress og sporvidde. Videre innebærer det beregninger innen aktiv feilsøking og reparasjon.

Å kunne bruke digitale verktøy i hjulutrustningsfaget innebærer bruk av digitale og søkbare dokumenter, forskrifter og tekniske data. Videre innebærer det bruk av digitale hjelpemidler til feilsøking og dokumentasjon. Dessuten inngår registrering og ajourføring av lagerbeholdninger og bestillinger av deler og materiell.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!