Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (HEA2-01)

Utgått


Yrkesutøvelse

Yrkesutøvelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for helsefagarbeideren
 • gjøre rede for gjeldende regelverk om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten og drøfte hva faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp innebærer
 • diskutere betydningen av tverrfaglig samarbeid og gi eksempler på yrkesgrupper helsefagarbeideren samarbeider med
 • drøfte hva brukermedvirkning innebærer
 • gjøre rede for ulike tiltaks-, pleie- og omsorgsplaner som brukes i pleie- og omsorgstjenesten, og lage egne forslag til planer
 • gjøre rede for relevant regelverk i helse- og sosialsektoren og gi eksempler på hvordan regelverket skal sikre befolkningen rett til et helhetlig helse- og sosialtilbud, herunder individuell plan
 • forklare hva yrkesetikk er, og diskutere dette i forhold til relevant regelverk innenfor helsesektoren og internasjonale menneskerettigheter
 • diskutere betydningen av internkontroll i pleie- og omsorgstjenesten og egen rolle i dette arbeidet
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for håndtering av medikamenter og helsefagarbeiderens ansvar og rolle i forbindelse med dette
 • forklare prinsippene for universell utforming
 • gjøre rede for og anvende ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!